GÅS - Gymnastik för seniorer höst 2019

Träning för seniorer

Gymnastik 60+ Träning "med mjukare innehåll"

Speciellt anpassad för Dig som behöver få igång din rörelseförmåga. Här tränas balansen, koordinationen och styrka för bra cirkulation, smidighet, rörlighet, stela muskler och leder som för att förebygga fallolyckor.

Startar måndagar den 19e augusti till och med måndagen de 16e december kl 10:45-11:45

Ordinarie pris: 1.800:-

Speciellt pris för medlemmar i Hälsofrämjandet, samt FaR-Fysisk aktivitet på recept.

GÅS - Gott Åldrande i Sverige

Hälsoprogram för 65+

Form & Hälsa tillsammans med Riksförbunder Hälsofrämjandet har för avsikt att inleda en riksomfattande kampanj med inriktning på att verka för en bättre och hälsosammare livsstil, i mening, ett värdigt åldrande.

Vi söker nu deltagare som i egen regi, efter godkänd utbildning, erhåller behörighet att som ombud bli GÅS-ambassadörer, i syfte, "en mjukare träningsform anpassad för gruppen äldre"

Ni är varmt välkomna att kontakta Elba för information - info@formochhalsa.se

http://halsoframjandet.se/om-oss-2/bli-friskvardsombud/


 

© Copyright Form och Hälsa               Sandhamnsgatan 6, entré 4-8               115 40 Stockholm - Gärdet               Telefon: 070 734 62 01               E-post: elba@formochhalsa.se