Digital  Friskvård i Förebyggande syfte!

Fysisk aktivitet

Jag vill inspirera människors medvetande till god hälsa och välbefinnande genom hälsofrämjande aktiviteter och erbjuder här denna kurs i digital form för gruppen Seniorer.

I förebyggande syfte

T

Med stigande ålder försämras kondition, styrka, muskler och leder, så även koordination och balans. Detta kan leda till ökad risk för fallolyckor och därmed sämre livskvalitet

Under Pandemin och dess isolering, som det innebär, är det ännu viktigare att få motion i vardagen för välbefinnande och förbättra både den fysiska och den psykiska hälsan.

Under en timme diskuterar vi motion i vardagen och dess betydelse för livskvalitet, vi går igenom anatomi och fysiologi samt grunderna för hur kroppen påverkas av fysisk aktivitet.

Tillsammans utför vi ett antal träningsövningar för att förbättra styrka och kondition, rörlighet, reaktionsförmåga, samt specifika träningsövningar för att få bättra balans och därmed minska risken för fallolyckor.

Du får råd och tips för att vara fysisk aktiv både inom- och utomhus viktigt under Pandemin att hålla sina rutiner för att förebygga den fysiska och psykiska ohälsan.

Konta oss via info@formochhalsa.se


© Copyright Form och Hälsa