GÅS-Gott Åldrande i Sverige

GÅS- Gott Åldrande i Sverige

HÄLSOPROGRAM för 65+

Form&Hälsa tillsammans med Riksförbundet Hälsofrämjandet
har för avsikt att inleda en riksomfattande kampanj
med inriktning på att verka för en bättre och
hälsosammare livsstil, i mening, ett värdigt åldrande.
Vi söker nu deltagare som i egen regi,
efter godkänd utbildning, erhåller behörighet
att som ombud bli GÅS- ambassadörer, i syfte,
”en mjukare träningsform anpassad för gruppen äldre”
Ni är varmt välkomna att kontakta Elba för information
elba@formochhalsa.se.href="http://www.halsoframjandet.se/">www.halsoframjandetstockholm.se/

Telefon: 070--734 62 01
E-post: elba@formochhalsa.se{{amount}}