BUDSKAPET


Varmt Välkomna

till FORM & HÄLSA steget till ett friskare liv

Jag vill inspirera människors medvetande till god hälsa och ökat välbefinnande samt bidra till ett friskare samhälle genom hälsofrämjande aktiviteter.

FORM & HÄLSA
erbjuder hälsoutvecklande tjänster till företag, organisationer samt privatpersoner.

FORM & HÄLSA
vill ge begreppet friskvård en bredare innebörd genom, Fysiskt, Socialt, Mentalt och Andligt välbehag, där begreppen Kost, Motion, Avslappning, Återhämtning, Vila, Reflektion, Sömn, Stresshantering och inte minst Arbetsglädje kommer att ge hälsoförändringar och förbättringseffekter i vardagen.

Välkomna.
 
   

 

 

 

 


{{amount}}